26-09-07

 

          VDB1986      

Oud-premier Paul Vanden Boeynants tijdens zijn proces voor de correctionele rechtbank van Brussel. De rechter veroordeelt VDB wegens fiscale fraude voor een totaal bedrag van 140 miljoen frank. Hij moet een zware schikking betalen aan de fiscus en krijgt ook drie jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Zijn plannen om burgemeester van Brussel te worden kan hij definitief opbergen.
Foto archief GVA. 

Historiek

Correctionele rechtbank


In feite gaat het hier om de correctionele kamers van de rechtbank van eerste aanleg. Elke rechtbank
van eerste aanleg (27 in totaal) heeft ten minste een correctionele kamer.
Elke correctionele kamer omvat één of drie rechters. Er wordt met drie rechters gezeteld bij zedenfeiten, in
geval van hoger beroep tegen een vonnis van de politierechter, en in het algemeen telkens als de beklaagde
of de openbare aanklager daar om vraagt.
De functie van openbaar aanklager wordt vervuld door de procureur des konings of door een lid van het
arbeidsauditoraat in dossiers van sociaal strafrecht.
De correctionele rechtbank is bevoegd voor de berechting van wanbedrijven en gecorrectionaliseerde
misdaden, dat zijn misdaden waarvoor verzachtende omstandigheden in acht genomen zijn. De
correctionele rechtbank is evenwel niet bevoegd voor misdrijven die verband houden met het verkeer. Die
vallen ambtshalve onder de bevoegdheid van de politierechtbank. Ze is evenmin bevoegd voor politieke
misdrijven en persmisdrijven. Die komen voor het assisenhof. Een uitzondering: de correctionele rechtbank is
wel bevoegd voor persmisdrijven die het gevolg zijn van racisme of vreemdelingenhaat.
Hoger beroep is mogelijk bij een correctionele kamer van het hof van beroep, behalve natuurlijk wanneer
de correctionele kamer zelf al uitspraak deed als gerecht in hoger beroep, met name over een beslissing van
een politierechter.
Voor de gegevens van de rechtbanken van eerste aanleg en andere informatie:
http://www.juridat.be/eerste_aanleg/index.htm
Pers en Gerecht Pagina 1 / 1

Wat is de correctionele rechtbank??

Verdeling van bevoegdheden binnen de rechtbank

Correctionele rechtbank

De correctionele rechtbank is in principe bevoegd voor de behandeling van wanbedrijven en gecorrectionaliseerde misdaden. Tevens kan zij optreden als beroepsinstantie voor de beslissingen van de politierechter, bijvoorbeeld in verkeerszaken.  

De zaken die door de correctionele rechtbank worden behandeld, worden in de meeste gevallen toegewezen aan een kamer met één rechter. Het hoger beroep tegen vonnissen van de politierechtbank en de zedenmisdrijven moeten evenwel behandeld worden door een kamer met drie rechters.  

Het is ook mogelijk dat het openbaar ministerie er voor kiest om de zaak voor een kamer met drie rechters te brengen. Ook de verdachte kan aan de raadkamer of binnen de acht dagen na dagvaarding vragen dat de zaak zou verwezen worden naar een kamer met drie rechters.

 

11:04 Gepost door mathieu in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |